Po čtvrt roce žáci V.C znovu u prvňáků

Po čtvrt roce žáci V.C znovu u prvňáků

23. února 2017 navštívili žáci V.C žáky z I.D. Proč? Aby si ověřili, jak malí žáčci pracují se slabikáři, které v listopadu dostali. Prvňáci starší spolužáky přivítali krátkou říkankou a samozřejmě jim ukázali, jak pracují se slabikáři a jak dobře se již naučili číst.
Páťáci s nimi na oplátku v rámci probíhajícího masopustu vyráběli škrabošky, pro jejichž výrobu si předpřipravili šablony, aby prvňáčci výrobu bez problému zvládli. Obě třídy se rozešly spokojené a plné dojmů a očekávání dalšího setkání.