Pohádka ze školní lavice – Náš svět

Pohádka ze školní lavice – Náš svět

Gratulujeme Karolině Vaškové z VI.C k ocenění v prestižní národní soutěži dětského literárního projevu Náš svět.
Čestné uznání získala Karolina v II. kategorii (6.–7. třída) za Pohádku ze školní lavice. Toto ocenění bylo Karolině a dalším mladým literátům předáno na 20. Mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy 2014 v Praze.