Poučné přednášky v předmětu základy finanční gramotnosti

Poučné přednášky v předmětu základy finanční gramotnosti

Financial-markets2Finanční poradce, Mgr. Ivo Jedlička, byl tak laskavý a v rámci Dne finanční gramotnosti pro nás uspořádal přednášky v měsíci dubnu a květnu 2014. První poučná přednáška proběhla na téma hospodaření s penězi a inflace. Na další přednášce Mgr. Jedlička navodil téma finančních produktů.

Mgr. Jedlička definoval inflaci jako snížení kupní síly peněz. Na demonstraci uvedl srovnání cen spotřebních věcí a mezd před dvaceti lety a dnes. Uvedl také zajímavý příklad: kdybychom si do banky na delší dobu uložili peníze, při dnešních nízkých úrokových sazbách a průměrné míře inflace by ve skutečnosti došlo ke znehodnocení vkladu a nikoliv k jeho faktickému zúročení. Jako jednoduchý příklad inflace lze uvést například cenu krychlového metru pitné vody. Tato základní životní potřeba je každým rokem dražší přibližně o 10 %. Osobně si myslím, že inflace by se dala definovat jako potřeba vynaložení větší sumy peněz na zachování stejného objemu zboží nebo služeb.

Na další přednášce se Mgr. Jedlička věnoval finančním produktům. Svoje tvrzení podpořil prezentací koláče bankovních a pojišťovacích produktů. Vysvětlil nám funkci bankovních účtů, výhody a úskalí půjček, prozíravost pojištění a také nám odpověděl na množství našich dotazů.

Přednášky byly velice poučné a byly pro nás přínosem. Na závěr chci poděkovat již zmíněnému Mgr. Jedličkovi za jeho vystoupení, a také paní učitelce Vlčkové, že nám tyto přednášky zprostředkovala.

Tomáš Košíček, IX.C