Přírodovědná vycházka

Přírodovědná vycházka

Podzimní příroda vylákala děti z II. A a II. C k pozorování stromů v parku pod Špilberkem. Během cesty děti zhlédly i památný platan a další listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody. Děti během vycházky plnily pracovní úkoly a také si zadováděly na dětském hřišti. Ve třídách jsme si pak společně úkoly zkontrolovali.
N. Čagalová, I. Fryaufová – třídní učitelky