Ředitelské volno

Ředitelské volno

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ředitelka školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje na pátek 5. října 2018 ředitelské volno pro žáky základní školy.

Provoz školní družiny bude zajištěn pro všechny žáky, kteří se do 26. 9. na tento den přihlásí u třídní učitelky.