Rozšířená výuka matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů

Rozšířená výuka matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů

Vážení rodiče žáků 5. tříd,
nabízíme Vám možnost přihlásit Vaše dítě ke studiu do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Učební plán matematické třídy je přizpůsoben nadanějším dětem. Ve vyšších ročnících se navíc rozšiřuje učivo informatiky, fyziky a chemie.

Matematika má už od 6.ročníku vyšší časovou dotaci – 6 hodin oproti 4 hodinám běžných tříd. Kromě učiva vymezeného osnovami, se zaměřujeme na rozvoj logického úsudku, prostorové představivosti, paměti, abstraktního myšlení, řešení netradičních úloh, příkladů z různých soutěží… matematické olympiády, Pythagoriády, matematického Klokana.
Žáci těchto tříd se pravidelně zúčastňují matematických soustředění. Tato jsou zaměřena na rozvoj logického myšlení a využití matematiky v praxi. V rámci těchto soustředění probíhají např. topografické práce v terénu, statistická šetření apod.
Pracujeme rovněž se sbírkami a učebnicemi pro nižší ročníky víceletých gymnázií.

J. Herman a kol.: Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií