Sběr starého papíru – předávání cen za první pololetí

Sběr starého papíru – předávání cen za první pololetí

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 proběhlo vyhlášení výsledků sběru starého papíru za první pololetí. Oceněni byli všichni žáci prvního stupně, kde se do sběru pravidelně zapojuje drtivá většina žáků. Podrobné výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce, atmosféru vyhlašování zjistíte z fotografií.

Nejlepší sběrači papíru z každé třídy obdrželi diplomy, čokolády nebo potřeby pro výuku – fixy, pravítka a propisky. Nejpilnější třídní kolektivy si pochutnaly na pizze nebo balíčcích sladkostí. Všichni žáci pak za svou snahu dostali bonbóny. Všem zúčastněným třídám i žákům patří veliké poděkování.

Předané ceny snad budou dostatečnou motivací pro děti také ve druhém pololetí – nezapomínejte, že starý papír stále sbíráme!

Sběr papíru – první pololetí 2016/2017