Škola hrou

Škola hrou

DSC_0185Dne 28. listopadu 2013 jsme v odpoledních hodinách na naší škole přivítaly děti nejen z okolních mateřských škol. V doprovodu svých nejbližších prožily dvě hodiny zábavy a poučení.
V tvořivých dílnách si mohly děti vyzkoušet vymodelovat písmenka svého jména, sestavit rébusy či si zahrát různé deskové hry. V tvořivé dílně „Šikovné ruce“ se mohly seznámit se sochařskou  hlínou a ve velké tělocvičně  si  společně se svými rodiči pořádně zacvičit. Zvlášť tatínkové si cvičení pořádně užili. Na stanovišti „Veselého zpívání“ bylo také velmi vesele.  DSC_0204Děti  zpívaly  v   dDSC_0208oprovodu Orffových nástrojů, pokoušely se hudební nástroje poznat a pojmenovat. Také cvičení s říkadly v malé tělocvičně děti zaujalo. Největší zájem budoucích školáků a jejich rodičů byl o interaktivní tabule – jejich využití ve výuce. Děti kreslily, psaly kouzelným perem, hrály si s pohyblivými obrázky, soutěžily…V dílnách školní družiny čekalo na návštěvníky vánoční tvoření a ukázky výchovně-vzdělávací činnosti našich nejmenších žáčků. Někteří rodiče, kteří chtěli získat informace o provozu a činnostech školní družiny, také navštívili budovu školní družiny – Domeček. Všichni odcházeli s úsměvem.
Budeme se těšit na příští herní odpoledne.

Mgr. Naďa Čagalová

DSC_0211DSC_0210DSC_0209DSC_0192