Úplata za školní družinu na 2. pololetí

Úplata za školní družinu na 2. pololetí

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2022 je možné platit úplatu za školní družinu na 2. pololetí. Číslo účtu, variabilní symbol a částka zůstává stejná.

Děkujeme za spolupráci.

Radmila Mifková
vedoucí vychovatelka