Výsledky pre-testingu

Výsledky pre-testingu

Většina žáků naší školy si na přelomu března a dubna vyzkoušela „nanečisto“ Cambridge YLE zkoušky.

Zkouška se skládala ze tří částí prověřujících tři dovednosti. První část „reading and writing“ byla zaměřena na schopnost žáka orientovat se a porozumět psanému textu. Ve druhé části „listening“ prokázaly děti své schopnosti porozumět mluvenému slovu. Poslední třetí část „speaking“ absolvoval každý žák individuálně formou pohovoru se zkoušejícím z jazykové školy P.A.R.K., zkouškového centra Cambridge.

Žáci třetích a čtvrtých tříd psali zkoušku úrovně STARTERS, ve které mohli dosáhnout v části reading and writing maximálně 25 bodů, v části listening maximálně 20 bodů a v části speaking maximálně 9 bodů.

Žáci pátých a šestých tříd psali zkoušku úrovně MOVERS, ve které mohli dosáhnout v jednotlivých částech maximálně 40, 25 a 9 bodů.

Žáci sedmých a osmých tříd psali zkoušku úrovně FLYERS, ve které mohli dosáhnout v jednotlivých částech maximálně 50, 25 a 12 bodů.

Zájemci z řad žáků devátého ročníku psali zkoušku úrovně KET for Schools, ve které v jednotlivých částech mohli dosáhnout maximálně 60, 25 a 15 bodů.

Výsledky žáků jednotlivých tříd mají u sebe k dispozici třídní učitelé. Mnozí naši žáci dosáhli opravdu vynikajících výsledků. Přehled těch nejúspěšnějších v jednotlivých kategoriích najdete níže. Jedná se o žáky, kteří by v každé části získali alespoň čtyři z pěti maximálně možných erbů. Pomocí erbů je u Cambridgských zkoušek YLE vyjádřena míra úspěšnosti účastníka zkoušky (maximum: třikrát 5 erbů).

pre-testing_3_4_nej

pre-testing_5_6_nej

pre-testing_7_8_nej

pre-testing_9_nej