Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVMPP pro školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení do třídy s RVMPP pro školní rok 2019/2020

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků přijatých do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky na schůzku, která se uskuteční v pondělí 17. června 2019 v 16.00 hodin.

Převezmete zde rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte a třídní učitelka vás seznámí s důležitými informacemi týkajícími se následujícího školního roku. Pokud se na tuto schůzku nemůžete dostavit, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu martina.satinska@jirkastibor.cz.

Pokud Vaše dítě nenastoupí do třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky, kontaktujte nás prosím bez prodlení e-mailem na adresu martina.satinska@jirkastibor.cz.

Kódy přijatých žáků (tento kód jste obdrželi v mailu po odeslání přihlášky, nejedná se o autorizační kód):

04382f3a 08644521 0b36b9c8 0c68ebba 0e6c78eb 1ccbf1d0
1cf5659a 2372d616 37b4e5f6 43412e5b 45b30e56 51b87673
56589652 6121499d 653dc2a2 6b832e72 7196c0ca 75fd8e7e
7ccfb769 82794d91 8f5b0923 92977027 967cb012 a3611a44
ab4d3344 ae4b080e cc671e8b d0f520d0 ebcd983c f0ae88ea