Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2016/2017

Výsledku zápisu

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, kteří podali žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na více školách a rozhodli se, že dítě na naši školu nenastoupí, aby nám tuto skutečnost neprodleně oznámili.
Pokud si zákonný zástupce nepřeje pokračovat ve správním řízení o přijetí svého dítěte k povinné školní docházce, může svoji žádost vzít zpět (zpětvzetí žádosti). V tomto případě podejte Žádost o zpětvzetí žádosti do kanceláře ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b.  Děkujeme za pochopení.

Ředitelství školy