Výstupy projektu

Výstupy projektu

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_czPři čerpání financí z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách jsme realizovali dvě výběrová řízení (MO 2, MO 5) v celkové sumě 1 608 000 Kč vč. DPH. Pořídili jsme zejména hardware (5 tabulí s interaktivní jednotkou a perem, 10 projektorů, reproduktory, projekční plátna, počítače do kmenových a odborných učeben, 32 počítačů do učeben informatiky, digitální fotoaparáty do výuky pro žáky, server, LCD…) a software (interaktivní učebnice matematiky FRAUS pro 2. stupeň, licence MS Office 2010).

Aktuálně byla schválena poslední monotorovací zpráva a projekt byl ukončen. Při realizaci projektu bylo vytvořeno a schváleno 1 152 výukových materiálů. Pedagogičtí pracovníci absolvovali celkem 42 vzdělávacích akcí v šablonách I/3, II/3, III/3, IV/3, V/3. Dále bylo odučeno celkem 936 individualizovaných hodin v šablonách I/1, III/1, IV/1, V/1.

Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04
Sada 05
Sada 06
Sada 07
Sada 08

Šablona II/2 Zkvalitnění výuky v oblasti cizích jazyků
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04

Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04
Sada 05
Sada 06
Sada 07
Sada 08
Sada 09

Šablona IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04
Sada 05
Sada 06

Šablona V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Sada 01
Sada 02
Sada 03
Sada 04
Sada 05
Sada 06
Sada 07
Sada 08
Sada 09
Sada 10