Výuka informatiky ve školním roce 2013/2014

Výuka informatiky ve školním roce 2013/2014

V letošním školním roce probíhá výuka informatiky ve všech ročnících druhého stupně a v pátém ročníku prvního stupně. Vyučujeme podle ŠVP Heuréka. Od sedmého ročníku je  výuka informatiky zařazena mezi volitelné předměty. Ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů je informatika vyučována v sedmém, osmém a devátém ročníku v rámci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Pro výuku informatiky máme k dispozici dvě moderně vybavené učebny.

Učitelský tým se rozrostl o dvě nové posily – Mgr. Ivanu Závodníkovou a Mgr. Tomáše Mičolu.

Programy, které používáme k práci a výuce

Všechny výše uvedené programy jsou zdarma pro nekomerční a studijní užití,
odkazy směřují mimo školní stránky.
Programujeme v programu Imagine Logo, který je pro naše žáky zdarma.

Rozdělení výuky informatiky

informatika