Zvídálek 1. června 2022 – téma Voda

Zvídálek 1. června 2022 – téma Voda

Tentokrát byl Zvídálek na téma „Voda“.

Voda, kterou potřebujeme k životu, kde se vlastně bere? Podívali jsme se na prezentaci o koloběhu vody v přírodě. A protože si s vodou můžeme skvěle hrát, následovaly pokusy s vodou. Naučili jsme plavat vajíčko i kancelářskou sponku a dozvěděli jsme se, co je to hustota vody, povrchové napětí… Také jsme vodu pozorovali a popisovali její vlastnosti. Tipovali jsme, která voda je sladká a která slaná. Pro správný výsledek jsme ji museli ochutnat. Na závěr jsme na zahradě zkusili přemístit vodu z bodu A do bodu B pomocí speciálně vystřižených PET lahví a hlavně pomocí týmové práce. A tahle společná  „vodoteč“ se nám tedy povedla!