Zápis ze zářijových jednání žákovské rady

Zápis ze zářijových jednání žákovské rady

Při prvních dvou zasedáních byli všichni seznámeni s podmínkami působení v žákovské radě a s novými stanovami.

Byly naplánovaný akce na následující rok a rozděleny první úkoly.

Členové rady také začali plnit první důležité úkoly jako oznámení zahájení sběru kůry a papíru, informování o akci špačkoš, provést hlasování o barvách pro barevné dny, provést anketu na téma: „Co byste chtěli vylepšit na naší škole?“ a mnohé další.

Členové rady byli také seznámeni s novým systémem hodnocení jejich práce.

Žákovská rada si odhlasovala nahrazení starého loga novým, které bude používáno v souvislosti se žákovskou radou.