Absolventské projekty z let minulých

Absolventské projekty z let minulých

Školní rok 2011/2012

Ve středu 30. a ve čtvrtek 31. května 2012 žáci devátého ročníku představili vlastní absolventské projekty. Někteří z nich věnovali přípravě mnoho času, ukázali, jaké znalosti, dovednosti a schopnosti může deváťák mít. Jiní plánování času i samotné zpracování projektu podcenili. Jak se práce vydařila, zhodnotilo publikum složené z jejich spolužáků, bývalých žáků, rodičů a dalších rodinných příslušníků.

Hlavní slovo však měla porota složená z členů pedagogického sboru, která hodnotila nejen samotné vystoupení, ale také vhodné zpracování informací, dodržení gramatických pravidel a typografických zásad u vytvořeného dokumentu a prezentace. Někteří žáci také svoje vystoupení obohatili názornými pomůckami.
Až na jednu výjimku všichni žáci svoji práci úspěšně odprezentovali a většina z nich se za svůj výkon vůbec nemusí stydět.

Vyhodnocení absolventských projektů 2011/2012

[wppa type=“cover“ album=“25″][/wppa]


Školní rok 2010/2011

Ve středu 1. června a ve čtvrtek 2. června 2011 proběhly prezentace absolventských projektů žáků devátého ročníku. Témata projektů byla známá od listopadu 2010, tedy byla spousta času na kvalitní zpracování textového dokumentu i prezentace. Někteří z žáků mile překvapili, jiní potvrdili svoji dlouhodobou kvalitní práci a občas bylo také vidět, že práci ušili horkou jehlou na poslední chvíli.

Celkem bylo odprezentováno 39 projektů před dvěma komisemi – humanitní a přírodovědnou. Komise hodnotily přípravnou fázi projektu (viz hodnotící kritéria) a samotné vystoupení před spolužáky a rodiči.

Vyhodnocení absolventských projektů 2010/2011

Pro všechny prezentující, a nejen pro ně, šlo o nevšední zážitek. Po devíti letech základního vzdělávání mohli naši žáci všem přihlížejícím předvést svoje schopnosti, dovednosti a znalosti. A někteří toho opravdu naplno využili.

Na některé projekty se můžete podívat na YouTube.

[wppa type=“cover“ album=“24″][/wppa]


Školní rok 2009/2010

Ve středu 2. a ve čtvrtek 3. června 2009 proběhl šestý ročník prezentací absolventských projektů žáků devátých ročníků. Bylo tak završeno tříměsíční pracovní úsilí všech deváťáků, kteří zpracovávali různorodá témata z humanitních a přírodovědných oblastí. Oceněním za vykonanou práci byl hlasitý potlesk nejen od spolužáků a učitelů, ale také od bývalých žáků naší školy a rodičů, kteří se na prezentace projektů přišli podívat.

Celkem bylo odprezentováno 38 projektů. Absolventské práce byly připravovány od konce února podle jasných a předem stanovených pravidel pro zpracování textových dokumentů a elektronických prezentací. Témata prací si žáci vybírali z nabídky sestavené učiteli, nebo si je volili podle svých dlouhodobých zájmů (viz přehled všech projektů).
Úroveň většiny prezentací příjemně překvapila jak po stránce formální tak obsahové. Některá vystoupení byla vhodně doplněna názornými pomůckami nebo ukázkou vlastní tvorby. Úroveň projektů hodnotily komise podle kritérií pro hodnocení výstupních projektů, která se nám osvědčila v minulých letech. Úplné hodnocení projektů naleznete zde. Autoři nejlépe hodnocených projektů budou odměněni na konci školního roku.

Letošní ročník absolventských projektů se vydařil a byl důstojnou předehrou blížícímu se konci školního roku.

[wppa type=“cover“ album=“26″][/wppa]


Školní rok 2008/2009

Letošní 5. ročník výstupních projektů žáků 9. tříd byl úspěšně zakončen středečními a čtvrtečními prezentacemi. Nejlepší žáci budou odměněni při předání vysvědčení 26. června 2009 na radnici. Pořadí úspěšnosti je rovněž vyvěšeno na informační nástěnce ve druhém patře.

Vyhodnocení

Humanitní komise
1.    Vlastní kniha – Kristýna Smrčková
1.    Historie spodního prádla a plavek – Viktorie Chomaničová, Marie Veselá
2.    Koncentrační tábory za 2. světové války,    Veronika Kratinová, Sabina Lízalová
2.    Bahá’í – Simona Šopíková, Kat. Valášková
3.    Kondom – Viktor Hřebačka, Martin Kovář
3.    Evropská unie v kostce – Jiří Koudelka
3.    HIP HOP vs. METAL – Romana Zálešáková

Přírodovědná komise

1.    Tužka – Tereza Nováčková
1.    Zpracování digitálního videa – Ondřej Šimeček, Tomáš Coufal, autorský klip Dětská léta
2.    Vesmír známý, neznámý – Martin Šindelář, Lukáš Kozel
2.    Stránská skála – Ester Topolářová
3.    Orientační běh – Filip Toman, Václav Suchý

[wppa type=“cover“ album=“27″][/wppa]


Školní rok 2007/2008
[wppa type=“cover“ album=“28″][/wppa]


Školní rok 2006/2007
[wppa type=“cover“ album=“29″][/wppa]


Školní rok 2005/2006
[wppa type=“cover“ album=“30″][/wppa]