Asociace českých daltonských škol

Asociace českých daltonských škol

Asociace českých daltonských škol vznikla v roce 1996 za podpory Školského úřadu (nyní Odboru školství Magistrátu města Brna) a holandských daltonských odborníků. Zakládajícími členy byly čtyři brněnské základní školy Husova, Chalabalova, Křídlovická a Mutěnická. V současné době s Asociací aktivně spolupracují desítky škol z celé ČR, Slovenska a zahraničí.

Asociace je oficiálně registrována (číslo registrace MŠMT pro DVPP pod č. j. 23312/2006-25-396) jako vzdělávací instituce a pořádá pravidelně od roku 1996 podzimní kurzy. Tyto kurzy absolvovali reprezentanti z více než stovky škol z celé ČR. V květnu se účastní mezinárodní konference desítky našich i zahraničních škol.

Mezi aktivity asociace tedy patří:

  • šíření principů daltonského vyučování v ČR
  • pracovní semináře, konference
  • překlady učebnic
  • kontakty s daltonskými školami v New Yorku, Sydney, Utrechtu, Vídni, Bergenu, Moskvě, Nagoji a Tokyu
  • spolupráce se sítí daltonských škol v zemích střední Evropy – Česká republika, Rakousko, Maďarsko, Slovensko.

Daltonský plán je vzdělávací metoda, kterou představila světu Helena Parkhurstová v prvním dvacetiletí 20. století. Neobjevila se náhodou – úvod do 20. století znamenal v oblasti pedagogiky velké změny. Hledaly se nové možnosti, jak zaměřit vzdělání na potřeby dítěte. Výsledkem reformních snah je několik proudů alternativních škol – Freinetovská škola, Waldrofská škola, škola Montessori a samozřejmě Daltonský plán.

Poprvé byl zaveden do zkušební praxe v únoru 1920 ve škole Dalton, stát New York, kde Parkhurstová zřídila vyšší školu. Její vize školního systému byla ovlivněna jejími cestami po Evropě, zejména po Itálii, kde se seznámila s metodikou Marie Montessori (Helena Parkhurstová byla žákyní Marie Montessori). Hlavní myšlenkou daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání na rozdíl od jiných tradičních směrů. Mezi učitelem a žákem existuje určitá úmluva o harmonogramu práce na určité období. Žák rozhoduje sám o své práci, sám si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními žáky.

Podrobnosti o asociaci najdete na webu: Asociace českých daltonských škol.

Adresa:
Asociace českých daltonských škol
Husova 17
602 00 Brno

Naše škola je i jedním ze 40 členů mezinárodní organizaci Dalton International.Tato organizace, která propojuje daltonské školy a odborníky na daltonskou výuku po celém světě s cílem umožnit školám spolupracovat na projektech. Mezinárodní výměna zkušeností tvoří dobrý základ pro rozvoj daltonské výuky a pomáhá jí se rozvíjet. Dalton International vytváří právě tuto základnu.