Desátá schůzka Žákovské rady

Desátá schůzka Žákovské rady

Dne 12. 2. 2014 se konala desátá schůzka Žákovské rady. Schůzky se zúčastnilo 23 zástupců tříd z druhého stupně a z pátých ročníků. Schůzku vedl pan učitel Mgr. J. Žák. Postupně jsme probrali tato témata: akce, soutěže, jarmark

1. Akce

  • olympijské hry – čtyři  sporty (fotbal, přehazovaná, ping pong a florbal)
  • noc ve škole

2. Soutěže

  • nejlepší dětský parlament
  • příběhy našich sousedů
  • škola pro demokracii

3. Jarmark

  • rozdělení peněz

Další schůzka ŽR se konala 5. 3. 2014.

 Za ŽR Ondřej Zoblivý