Astronomická olympiáda (školní kolo)

V úterý 29. listopadu 2022 proběhlo na naší škole školní kolo astronomické olympiády. Zúčastnilo se jí celkem 20 žáků, a to ve dvou kategoriích. V nižší kategorii GH (6. – 7. ročník), v níž byl počet zájemců o astronomii vyšší, se všichni stali úspěšnými řešiteli a postupují do dalšího kola. …

Finská škola Valtarin koulu

V pátek 9. prosince jsme se on-line propojili s finskou školou Valtarin koulu v přístavním městě Oulu na pobřeží Botnického zálivu.  O dva dny dříve jsme s žáky VIII.A vyzkoušeli mezinárodní spojení. Žáci VIII.C mezitím nachystali otázky týkající se života vrstevníků nedaleko polárního kruhu. Při tvorbě otázek byli velmi kreativní, …

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Koncem měsíce listopadu se 50 žáků osmého a devátého ročníku přihlásilo do školního kola Olympiády v českém jazyce. Nelehká soutěž obsahovala gramatickou a slohovou část, každou z nich mohli žáci řešit 60 minut a za své výsledky mohli získat celkem 50 bodů. Nejlepších výsledků dosáhli: 1. Hana Ščerbejová – 47,5 …

Brněnská logická hra

Brloh je zábavná týmová soutěž určená pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Hra se skládá ze tří kol, kdy každý úspěšný tým se dostane do semifinále. Pokud se chcete účastnit je nutné tým registrovat do pondělí 7. listopadu nejpozději. První kolo hra začíná ve stejném termínu.  Každý tým smí mít nejvýše …

Adaptační kurs žáků 6. ročníku

   Ve dnech 14.9.-16.9. 2022 žáci šestého ročníku absolvovali adaptační kurs, a to v Zubří na Moravě, v rekreačním středisku Jasenka. Absolvovali spoustu sportovních, horolezeckých a třídnických aktivit, i když počasí nebylo ideální. Své postřehy napsal Honza Vašina: „V Jasence to bylo skvělé. Bydlelo se v pokojích a v chatkách. …

Prezentace absolventských projektů žáků 9. tříd ve dnech 25. května a 26. května 2022

V již zmíněných dnech proběhly prezentace absolventských projektů žáků 9. ročníku. Každý tvůrce AP měl svého konzultanta, se kterým měl za úkol pravidelně hovořit o tématu a využít jeho rady. Témata AP byla opravdu pestrá, některá velmi originální, a nejen proto bylo velkým zážitkem zhlédnout jejich prezentaci v podání většinou …