Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Koncem měsíce listopadu se 50 žáků osmého a devátého ročníku přihlásilo do školního kola Olympiády v českém jazyce. Nelehká soutěž obsahovala gramatickou a slohovou část, každou z nich mohli žáci řešit 60 minut a za své výsledky mohli získat celkem 50 bodů.

Nejlepších výsledků dosáhli:

1. Hana Ščerbejová – 47,5 bodů
2. Karolína Mezníková – 40 bodů
3. Jan Červinka a Simona Lochmanová – 34,5 bodů

Srdečně blahopřejeme!