Dvanáctá schůzka Žákovské rady

Dvanáctá schůzka Žákovské rady

Ve středu 19. března 2014 se konala dvanáctá schůzka Žákovské rady. Schůzky se zúčastnilo 25 zástupců tříd z II. stupně a z pátých ročníků. Schůzku vedl pan učitel Mgr. J. Žák a paní učitelka Mgr. J. Tichá. Postupně jsme probrali tato témata:

1. Sběry

pochvala za sběr pomerančové kůry a sběr papíru

2. Buďme slušnější

Probíhají dva týdny společenského chování.

3. Akce

2. dubna = DEN AUTISMU – kvůli tomuto dni budou tři barevné dny:

1. dubna (Út) – červený

2. dubna (St) – modrý (barva autismu)

3. dubna (Čt) – černý

Bodování této akce budou mít na starost: Lucie Janíčková ze VI.B,  Nikol Kučerová, VI.B, Matěj Lešek a Ladislav Řezáč ze VII.C.

Mezi další akce patří LOH (letní olympiské hry) – organizátoři vymysleli dalších sedm aktivit.

4. Noc ve škole

Žáci mají za úkol do příště vymyslet na tuto akci nějaký program a požádat minimálně osm učitelů o dozor, předběžný termín této akce je 16. 5. 2014.

5. Dětský sněm

Uskuteční se další sněm dětského parlamentu (31. 3. 2014).

Příští schůzka ŽR se bude konat 2. 4. 2014.

Za ŽR Ondřej Zoblivý