Hodnocení soutěže tříd

Hodnocení soutěže tříd

V letošním školním roce přichází Žákovská rada s novým systémem hodnocení jednotlivých soutěží na naší škole. Průběžné výsledky najdete v dokumentu  Celoroční soutěž.

V každé soutěži mohou třídy nebo jednotlivci získat body, jež se započítávají do celoročního hodnocení. Na konci školního roku bude vítězná třída oceněna výletem, na který pojede se členy Žákovské rady.

Soutěže budou hodnoceny dle následujícího klíče:

SOUTĚŽE INDIVIDUÁLNÍ

1. místo 5 bodů

2. místo 3 body

3. místo 2 body

4. místo 1 bod

5. místo 1 bod

SOUTĚŽE CELOTŘÍDNÍ

1. místo 10 bodů

2. místo 6 bodů

3. místo 2 body

4. místo 1 bod

5. místo 1 bod

Mgr.  Jakub Žák a Žákovská rada