Hurá do školy!

Hurá do školy!

Dnes jsme v 8.30 společně s paní ředitelkou školy, RNDr. Jarmilou Bavlnkovou, zástupcem zřizovatele Ing. Ivo Komárkem a pedagogy školy uvítali příchozí prvňáčky.
Před školou se jim věnovali žáci devátých tříd, ve třídách potom paní učitelky a paní asistentky.
Na tuto radostnou událost budeme ještě dlouho vzpomínat a těšíme se na dny příští.
za I. stupeň Mgr. Jana Drexlerová