Klub mladých čtenářů

Klub mladých čtenářů

KLUB MLADÝCH ČTENÁŘŮ

I v letošním roce bude na naší škole fungovat Klub mladých čtenářů.

Děti naší školy si mohou objednat knihy z nabízených katalogů Albatros a Fragment.

Na 1. stupni jsou katalogy rozdávány ve třídách. Pokud na některé dítě katalogy nezbydou, nezoufejte, jsou k dispozici také v online verzi.

katalog Albatros

katalog Fragment

Vyplněnou objednávku podepsanou rodiči děti odevzdají svým třídním učitelům nebo přímo Mgr. Terezii Veselé v V.B.

Pokud by měl o objednání knih zájem některý žák z 2. stupně, kontaktujte prosím přímo paní učitelku Veselou.

Termín odevzdání objednávek z podzimních katalogů bude pátek 16. září 2022.

 

Za Klub mladých čtenářů

Mgr. Terezie Veselá, třídní učitelka V.B