INFORMACE O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – školní rok 2019/2020

INFORMACE O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – školní rok 2019/2020

Děti, které ve školním roce 2019/2020 budou žáky prvních, druhých a třetích ročníků a jejichž zákonní zástupci odevzdali do 21. června 2019 řádně vyplněnou přihlášku k zájmovému vzdělávání do ŠD pro školní rok 2019/2020, budou do školní družiny přijaty.

Zákonní zástupci, jejichž děti budou ve školním roce 2019/2020 žáky čtvrtého ročníku, doručí ve dnech 3. a 4. září 2020 k rukám vedoucí vychovatelky ŠD řádně vyplněnou přihlášku k zájmovému vzdělávání. Informace  ohledně  přijetí či nepřijetí do ŠD bude zákonným zástupcům sdělena do 9. 9. 2020. O výběru uchazečů bude rozhodnuto formou losování. Pro zajištění transparentnosti losování  bude vytvořena komise z řad členů Rady rodičů Křídlo a vedení školy.

 

[pdf-embedder url=“http://web.zskridlovicka.cz/wp-content/uploads/Přihláška-k-zájmovému-vzdělávání-2019-2020-1.pdf“ title=“Přihláška k zájmovému vzdělávání 2019-2020″]