Jak to bylo a bude se školním časopisem

Jak to bylo a bude se školním časopisem

Během školního roku 2014/2015 vyšla dvě čísla školního časopisu. Angažovali se v něm žáci VI.B, VI.C, VII.B a VIII.C. Graficky časopis zpracovával žák VIII.C Matěj Lešek.
Příspěvky se vyjadřovaly k dění ve škole, a to formou rozhovorů, anket, komiksů a dalších. Dvě dívky z VI.B píší příběh, který vychází v časopise na pokračování, přepisují jej z vlastních webových stránek. Do hodiny českého jazyka si připravily o „své knize“ referát, včetně shrnujících otázek a jiných úkolů pro spolužáky. Další příspěvky se týkaly volnočasových aktivit, zdravé životosprávy a informací, kde jinde uplatnit vlastní příspěvky.

Ukázka ze čtení na pokračování:
Tajný hovor
Jednou si Gossy při snídani všimla, že rodiče jsou nějací tiší. Ihned se o svůj postřeh podělila s Dancy. Ta se zamyslela: „Hm, možná by stálo za to je sledovat.“ „Tak jo,“ odpověděla Gossy (tohle byla univerzální odpověď na vše, co řekla její nejlepší kamarádka Dancy.) Opatrně se plížily za rodiči, a když ti za sebou zavřeli dveře, královské dcery nalepily uši na klíčovou dírku. Vidět z ní nic nebylo, ale slyšet bylo docela dobře. Najednou za sebou uslyšely hluk…Autorky: Radka a Aneta
(Co zjistily, to se dočtete v zářijovém čísle…)