Kurz první pomoci pro děti

Kurz první pomoci pro děti

Během dvou posledních listopadových týdnů postupně prochází všechny čtvrté a páté třídy kurzem první pomoci.

Na každou třídu si paní lektorka vyhradila dvě vyučovací hodiny.

První hodinu probíhá teoretická část, kterou zakončuje kvíz. Druhá hodina je praktická. Děti si již např. prohlédly simulované zranění a jeho ošetření. Poté si ve dvojicích samy zastavily krvácení správným utažením tlakového obvazu. Na figuríně zkoušely masáž srdce v týmu, kdy se jednotliví lidé střídají. Bylo to velmi přínosné a děti si hodně zapamatovaly a mnohé se dozvěděly.

Věděli jste například, že zahnuté nůžky v autolékárničce jsou na přestříhání pásů v autě po nehodě? My už to víme!

Za čtvrtý a pátý ročník V. Jetelinová