Letní sportovní den 2022

Letní sportovní den 2022

V pátek 3. června 2022 proběhl tradiční letní sportovní den naší školy. Žáci si vybírali z několika pohybových aktivit: cyklistika, beach volejbal, minigolf, turistické vycházky, pro některé třídy si pohybové vyžití připravili třídní učitelé. Beach volejbal opět proběhl v prostorách Centrum Viktoria v Komárově. I když naši sportovci hráli spíše přehazovanou, i tak čas na písčitých kurtech prověřil jejich kondici. Klidnější pohybovou aktivitu měli účastníci minigolfu na Lesné a v Bohunicích. Při turistických vycházkách učitelé ukázali dětem, že také v Brně je možno najít příjemné procházky přírodou.

Cyklozávodu se letos zúčastnilo 81 žáků za doprovodu devíti učitelů a deseti rodičů. Našemu pelotonu celý přesun od školy až do Obřan zajišťovaly hlídky Městské Policie Brno. Čtyři policisté na kolech přímo v pelotonu a další hlídky na motocyklech a v autech nám zajistily bezpečný přejezd všech křížení cyklostezek s veřejnými komunikacemi při cestě tam i zpět, včetně zabezpečení bezpečného průjezdu Maloměřicemi v důsledku uzavření cyklostezky z důvodu stavebních prací. Start a cíl závodu byl v restauraci Farma. V okolí proběhl závod 2–3členných hlídek. Dětem se měřil jízdní čas a současně plnily úkoly na čtyřech stanovištích (všechny otázky a úkoly byly zaměřeny na bezpečný pohyb po komunikacích, první pomoc a vybavení kola). Po skončení závodu a odpočinku jsme se přemístili v pelotonu zpět k ZŠ Křídlovické. Celkem během akce děti ujely 35 km.

Děkujeme také firmě Regutec za zapůjčení doprovodného vozidla, které nám zajistilo přesun žáků po defektu kola a zranění.

Díky všem spoluorganizátorům i účastníkům proběhl letošní ročník vcelku klidně.