Městské kolo Pythagoriády

Městské kolo Pythagoriády

Ve středu 13. 5. 2015 se ve 14 hodin v naší škole sejdou úspěšní řešitelé školního kola Pythagoriády. Stejně jako ve školním kole budou žáci řešit 15 soutěžních úloh.
Do městského kola postoupili žáci 5. ročníku, kteří ve školním kole získali 9 a více bodů. Proto sledujte prezenční listinu soutěžících na portále jmskoly.cz a na soutěž vyšlete pouze žáky v ní uvedené. Prezence účastníků od 13.30 hodin.