Městské kolo Pythagoriády, 5. ročník

Městské kolo Pythagoriády, 5. ročník

Ve středu 7. května 2014 se na naší škole uskutečnilo městské kolo Pythagoriády. Soutěže se zúčastnilo celkem 56 žáků (z 83 přihlášených), z nichž se 55 stalo úspěšnými řešiteli.

Žáci, kteří se umístili na I. místě, budou odměněni věcnými cenami, které si mohou vyzvednout v kanceláři školy v týdnu od 19. května 2014 v době od 7.30 do 15 hodin. Žáci na II. a III. místě obdrží diplomy, které budou rozeslány na školy.

Pythagoriáda – výsledková listina