Městský parlament dětí a mládeže

Městský parlament dětí a mládeže

Bude to již rok, kdy Pavel Šmarda a Jakub Velísek ze současné IX.B zastupují naši školu v Městském parlamentu dětí a mládeže. MPDM je apolitické sdružení mladých lidí, které vzniklo na podzim roku 2009 pod SVČ Lužánky a zapojilo se i pod projekt Participace, respektive pod Národní parlament dětí a mládeže, jenž zaštiťuje školské, městské a krajské parlamenty. Členové parlamentu jsou žáci a studenti brněnských základních a středních škol.

Žáci se účastní většiny akcí, které parlament pořádá. Příkladem je Mezigenerační odpoledne, Princezna a Princ Majálesu, výměna zkušeností s francouzským dětským parlamentem kraje Gers a s tím spojený pětidenní výlet do Francie.

Protože Pavel Šmarda a Jakub Velísek zastupují nejen Žákovskou radu, ale i celou naši školu, prosíme vás, abyste jakékoliv návrhy, nápady na různé akce, události a podobně sdělovali právě jim.

Pavel Šmarda, IX.B