Odklad školní docházky

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,
pokud máte dojem, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím při zápisu dítěte do školy žádost o odklad povinné školní docházky.
Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře. Naším poradenským zařízením je
Pedagogicko-psychologická poradna Kohoutova 4, 613 00 Brno.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.
Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení, nejpozději však do 31. května 2019.

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

  • rychle unavitelným
  • hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti
  • těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů
  • které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo
  • sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze
  • dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

Kdy zvažovat „pro a proti“?

  • u dětí, jež se narodily v letních měsících
  • které jsou chronicky nemocné
  • jsou velmi malého vzrůstu

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku stejné školy, ve které mu již byl odklad udělen, nemusí znovu chodit k zápisu.