Okresní kolo Pythagoriády, 42. ročník

Okresní kolo Pythagoriády, 42. ročník

Okresní kolo Pythagoriády pro žáky 5. ročníku se bude konat na naší škole v úterý 28. května 2019. Škola bude pro soutěžící otevřena od 13.30 hod.

Přivítáme všechny řádně přihlášené žáky, kteří splnili postupová kritéria stanovená organizátorem soutěže (viz www.chces-soutezit). Podle organizačního řádu jiné soutěžící nemůžeme do tohoto kola Pythagoriády zařadit (letos je limit pro postup stanoven na 11 bodů).

Žáci budou rozmístěni podle abecedních seznamů do jednotlivých učeben (viz seznamy ve vchodu). V prvním poschodí se žáci podepíší na prezenční listiny (seznamy jsou připraveny podle škol), teprve pak si mohou najít svou soutěžní učebnu.

Zahájení soutěže je ve 14.00 hod. Soutěžící budou řešit 15 úloh po dobu max. 60 minut. Žáci si s sebou vezmou psací a rýsovací pomůcky, přezůvky, pití a svačinu, popř. knihu na čtení, kdyby úlohy vyřešili dříve. Po dobu soutěže budou mít soutěžící vypnuté nebo ztlumené mobilní telefony a při práci nebudou používat kalkulačky.

Odcházet z učebny budou žáci až po ukončení soutěže, tedy nejdříve v 15.00 hod. Školu soutěžící opouštějí pouze v doprovodu pedagogického dozoru či rodičů.

Výsledky Pythagoriády budou zveřejněny nejpozději do týdne na výše uvedené webové adrese, najdete je také na stránkách naší školy. Vítězové budou odměněni diplomy a věcnými cenami, které si žáci vyzvednou v kanceláři naší školy od 7.30 hod. do 15.00 hod. po 5. 6. 2019.

Informace o organizaci soutěžního odpoledne získá pedagogický doprovod soutěžících v 13.45 hod. ve studovně vedle kanceláře školy (2. patro). Rádi přijmeme nabídnutou pomoc ve formě dozoru v soutěžních třídách, žáci budou umístěni v cca 17 učebnách, potřebovali bychom min. 8 pedagogů. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na soutěžící.

Mgr. Pavla Weissová