Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2014/2015

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2014/2015

IMG_9563V úterý 17. února 2015 se uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády 2014/2015 na ZŠ a MŠ Brno, Milénova. Své zástupce vyslalo 31 škol a 83 soutěžících řešilo ve svých kategoriích úlohy ve třech částech. Gratulujeme k vynikajícímu umístění v nejstarší kategorii, Vítek Procházka obsadil druhé místo a postupuje do krajského kola. Vojta Buček obsadil v kategorii B třetí místo. Skvělé!  Za reprezentaci školy děkujeme i Filipovi Zadražilovi v kategorii A.

Krajské kolo se uskuteční v úterý 17. března 2015. Celkové výsledky najdete zde.

Ústředním tématem (zdůrazněným oproti předchozím ročníkům) úloh v praktické části ZO 2014/2015 je „VODA“.

A to zejména:

– voda a její rozložení na Zemi, oběh vody, voda v atmosféře

– voda a její význam pro život na Zemi

– environmentální rizika spojená s vodou – povodeň, sucho, vodní eroze

– užívání vody člověkem

– voda jako strategická surovina

– regulace vody v krajině

– znečištění vody

Autorské zadání úloh najdete od 2. března na této stránce.