Polka dancing

Polka dancing

V rámci mezinárodního projektu natočili žáci 8. a 9. ročníku instruktážní video s názvem „Polka“. Měli za úkol seznámit své zahraniční spolužáky s naším národním tradičním tancem, kterým polka je. Text písně musel být inspirovaný vodou, proto se žáci rozhodli tančit na lidovou píseň „Proč ten jetelíček roste u vody?“.

V hodinách hudební výchovy si žáci zjistili informace o původu tohoto tance, o etymologii jeho názvu, o jeho historii, místě vzniku a základních krocích.

Následovala praktická část, kdy se žáci během výuky, ale i mimo vyučování scházeli v tělocvičně a tam v párech trénovali základní kroky a pozice. Celou tuto praktickou část provázel a vedl jeden z žáků 9. ročníku – tanečník, věnující se profesionálně společenskému tanci.

Během celé akce bylo třeba zajistit technickou podporu – vhodné skladby, mikrofony, reproduktory… Už v průběhu nácviku žáci natáčeli videa a vedli fotodokumentaci pomocí tabletů. Takto získané materiály dále zpracovávali (stříhali videosekvence, upravovali fotografie, přidali úvodní a závěrečné titulky…). Celý takto upravený videodokument doprovodili anglickým komentářem, který konzultovali s rodilým mluvčím.

Součástí celého projektu bylo seznámení se s tradičními českými a moravskými lidovými kroji, které při natáčení závěrečného tance měli někteří žáci na sobě. Jednalo se o žáky, kteří se ve svém volném čase profesionálně věnují folklóru.

Takto vzniklý materiál – instruktážní video – byl rozeslán partnerským školám do Francie, Bulharska, Rumunska, Řecka a Španělska, aby se s naším národním tancem žáci a učitelé těchto škol seznámili a naučili se základní taneční kroky. Společně si ho pak zatančili na závěrečném představení v městském divadle v Pyrgosu (Řecko) při setkání zástupců škol, účastnících se tohoto projektu. Do Řecka jsme na druhé projektové setkání odjeli 24. března.

Žáci na celém projektu pracovali samostatně pod odborným vedením učitelů hudební výchovy, informatiky a anglického jazyka.

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D.