Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

noviny_1200 V druhém pololetí  školního roku 2013/2014 byla naše škola oslovena  starostou městské části Brno-střed panem Mgr. Liborem Šťástkou  s nabídkou účasti na unikátním vzdělávacím projektu pro žáky  druhého stupně základních škol s názvem „Příběhy našich sousedů“.

Do projektu se na ZŠ Křídlovická zapojilo celkem dvanáct žáků, kteří vytvořili celkem tři týmy. Tito žáci vyhledali  několik pamětníků důležitých historických událostí 20. století  žijících v Brně,  kteří  byli ochotni se do projektu zapojit. Žáci společně s pedagogy (Mgr. Jitka Tichá, Mgr. Jakub Žák)  pamětníky navštívili, pořídili audio a video nahrávku a prohlédli si dobové dokumenty (fotografie, tiskoviny, kresby) dokreslující životní příběh jednotlivých pamětníků. Tyto nahrávky se pak staly výchozím materiálem pro další práci žáků.


První skupina  žaček  devátého ročníku – Anna Jašková a Klára Horáková z IX.C, Veronika  Olejárová  a Tereza Kaľavská  z IX.A zpracovaly příběh paní Aleny Tiché a jejího otce Oldřicha Zaremby formou povídky Příběh o mém tatínkovi – Oldřichu Zarembovi doplněné dobovými fotografiemi (autorka Klára Horáková) a komiksem zachycujícím nejdramatičtější momenty z věznění  Oldřicha Zaremby v Terezíně  (autorka Anna Jašková).

HP0001HP0003 HP0002pns02

Pojetí příběhu a citlivý přístup žaček ocenila i porota na slavnostní prezentaci všech zúčastněných škol a žáků v Brně konané 24. června 2014 ve Společenském sále radnice Brno-střed za přítomnosti vedení radnice i koordinátorů společnosti  Post Bellum,  pod jejíž záštitou projekt probíhal.

Žákyně získaly 1. místo a byly odměněny mobilními telefony od společnosti Vodafon.


Cenné zkušenosti si však odnesli i žáci dalších dvou týmů.

pns03Jan Valenta, František Křivánek, Jakub Zoblivý a Ondra Buček z IX.C využili možnosti zpracovat nahraný příběh pana Stanislava Bodláka přímo ve studiu Českého rozhlasu v Brně. Za pomocí profesionálů vytvořili podle vlastního scénáře Jan Valenta a František Křivánek sedmiminutový audiodokument dokreslený hudbou Bohuslava Martinů.

Příběh Stanislava Bodláka – scénář k audio reportáži

Zajímavou zkušeností bylo i nahrávání pamětníka Václava Málka – bratra Adalberta, řeholníka  v klášteře Milosrdných bratří v Brně. Kryštof Škrdlík z IX.C a Sára Kocsisová, Karolína Vlnová a Barbora Hajnová z VIII.C se s braterm Adalbertem setkali v části kláštera pro veřejnost obvykle nepřístupných, kde si vyslechli vzpomínky nejen na druhou světovou válku, ale i na těžký úděl kněží a řeholníků za totality.

Účast žáků a  pedagogů v projektu Příběhy našich sousedů byla velmi cennou zkušeností a jsme rádi, že jsme se mohli do akce zapojit a podpořit tak dlouholetý projekt společnosti POST BELLUM, která se snaží zachovat autentické vzpomínky pamětníků 20. století.

Velmi milým překvapením byl úspěch naší školy v konkurenci deseti týmů, kdy se naše škola stala vítězem. Členkám  vítězného týmu patří velká gratulace.

Mgr. Jitka Tichá

side02_1200