Seminář pro nadané děti v září 2016

Seminář pro nadané děti v září 2016

Dobrý den,

rádi bychom pozvali studenty ve věku od 13 do 19 let na zářijový mensovní seminář. Program semináře je zaměřen na rozšíření obzorů v oblasti přírodních věd a technických oborů: přednášku přislíbil rektor Ostravské univerzity prof. Jan Lata, je plánovaná exkurze na pracoviště VŠB (nanotechnologie, superpočítač, fyzika, aplikovaná matematika) a spoustu dalšího. On-line přihlášku a další informace naleznete na http://deti.mensa.cz/seminar2016

Termín: pátek 16. 9. – úterý 20. 9. 2016
Místo: Hotel Petr Bezruč, Malenovice, okr. Frýdek-Místek

Seminář je realizován s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy). Postřehy z jarního semináře najdete na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=898.

Případné dotazy směřujte prosím na e-mail seminar@mensa.cz.
Termín včasné přihlášky je 15. 6. 2016.

Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, Eva Staňková (organizační tým)

Lenka Šnajdrová (administrátor webu deti.mensa.cz)