Testování žáků šestého ročníku (SCIO)

Testování žáků šestého ročníku (SCIO)

Od 19. do 26. října 2015 se šesté třídy naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu. Podrobnější informace najdete na stránkách společnosti SCIO