Třídní učitelé – 1. stupeň

Třídní učitelé – 1. stupeň

Mgr. Lucie Kružíková, I.A lucie.kruzikova@jirkastibor.cz

Mgr. Terezie Veselá, I.B terezie.vesela@jirkastibor.cz

Mgr. Dana Nováčková, I.C dana.novackova@jirkastibor.cz

Mgr. Naděžda Čagalová, II.A nada.cagalova@jirkastibor.cz

PhDr. Alena Nováková, II.B alena.novakova@jirkastibor.cz

Mgr. Iva Fryaufová, II.C iva.fryaufova@jirkastibor.cz

Mgr. Naděžda Jiráčková, III.A nada.jirackova@jirkastibor.cz

PaedDr. Jana Klodnerová, III.B jana.klodnerova@jirkastibor.cz

Mgr. Iva Rejnušová, III.C iva.rejnusova@jirkastibor.cz

RNDr. Jaromíra Čáslavská, III.D mirka.caslavska@jirkastibor.cz

Mgr. Veronika Jetelinová, IV.A  veronika.jetelinova@jirkastibor.cz

Mgr. Eva Lišková, IV.C eva.liskova@jirkastibor.cz

Mgr. Jitka Hajská, IV.D jitka.hajska@jirkastibor.cz

Mgr. et Mgr. Alžběta Oppitzová, V.A alzbeta.oppitzova@jirkastibor.cz

Mgr. Jana Drexlerová, V.B jana.drexlerova@jirkastibor.cz

Mgr. Petra Sadílková, V.C petra.sadilkova@jirkastibor.cz