Třídní učitelé – 2. stupeň

Třídní učitelé – 2. stupeň

Mgr. Aleš Kottek, VI.A ales.kottek@jirkastibor.cz

Mgr. Vladimíra Gregorová, VI.B vladimira.gregorova@jirkastibor.cz

Mgr. Alena Vepřeková, VI.C alena.veprekova@jirkastibor.cz
zastupuje Mgr. Helena Církvová, helena.cirkvova@jirkastibor.cz

Mgr. Šárka Špičková, VII.A sarka.spickova@jirkastibor.cz

Mgr. Tomáš Mičola, VII.B tomas.micola@jirkastibor.cz

Mgr. Martina Ščerbejová, Ph.D., VII.C martina.scerbejova@jirkastibor.cz

Mgr. Jitka Tichá, VIII.A jitka.ticha@jirkastibor.cz

Mgr. Lenka Hofírková, VIII.B lenka.hofirkova@jirkastibor.cz

Mgr. Pavlína Trnková, VIII.C  pavlina.trnkova@jirkastibor.cz

Mgr. Dagmar Muzikářová, IX.A dagmar.muzikarova@jirkastibor.cz

Mgr. Radka Smyčková, IX.B radka.smyckova@jirkastibor.cz

Mgr. Irena Vokrojová, IX.C irena.vokrojova@jirkastibor.cz