Týden vědy a techniky AV ČR

Týden vědy a techniky AV ČR

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Letošní šestnáctý ročník, jenž bude zahájen v úterý 1. listopadu a skončí v neděli 13. listopadu, se ponese v duchu motta „Za hranice známého“.

Část programu je věnována mj. vesmíru. Týden vědy a techniky AV ČR nabídne i dny otevřených dveří, do kterých se zapojují všechna pracoviště Akademie věd ČR. Novinkou je letos speciální program, jenž vedle netradičních workshopů zahrnuje i komentované prohlídky, pozorování ptactva či Slunce nebo divadelní hry.

Podrobnosti najdete zde.