XXI. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2015

XXI. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2015

Ve dnech 20. – 21. 11. 2015 se v hale G1 v areálu Veletrhy Brno, a.s. uskuteční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol.  Veletrh je určen pro žáky posledních ročníků základních škol, kterým má pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. Podrobnější informace najdete na Veletrh SŠ 2015.

Provozní doba veletrhu:
20. 11. 2015 od 9.00 do 18.00 hodin
21. 11. 2015 od 9.00 do 17.00 hodin.