Pátá schůzka Žákovské rady

Pátá schůzka Žákovské rady

Dne 20. 11. 2013 se konala pátá schůzka ŽR. Schůzky se zúčastnilo 21 zástupců tříd z II. stupně. Postupně jsme probrali tato témata:

1. BRNO BEZ HRANIC  25.11. 2013 – exkurze ŽR – stacionář Kociánka, sraz – 8:15 u školy (nebo 8:50 na místě), návrhy na výrobky ( např. výrobky ze slaného těsta, ozdobné řetězy atd.)

2. Jarmark – vystoupení Každá třída si měla rozmyslet, jaké předvede vystoupení  (1 vystoupení = 5 – 10 (15) min), je potřeba napříště připravit schéma výstupů.

3. Časopis PEGAS – paní učitelka Církvová by chtěla jednoho či dva zapisovatele (psali by do školního časopisu příspěvky za Žákovskou radu), vybrali jsme Matěje Leška a Ladislava Řezáče ze 7.C

4. I. dětský sněm – informace z dětského sněmu prezentovali Marek Dolnozemský (VIII.A) a Ondřej Zoblivý (VII.B)

Příští schůzka ŽR se bude konat 4. 12. 2013 a povedou ji opět zástupci VIII.C.

Za ŽR Ondřej Zoblivý