Zvídálci a prskolet

Zvídálci a prskolet

Tento čtvrtek se děti ze Zvídálka dozvěděly, čemu se říká „prskolet“. Samy se rozdělily do stejně početných skupin podle počtu stanovišť a poté rozdělovaly dopravní prostředky podle kritérií, na kterých se shodla celá skupina. Za odměnu si zatančily písničku Popelář. Na interaktivní tabuli poté pomohly Matějovi na www.skodahrou.cz vybavit kolo na výlet a opravit dopravní značky na hřišti. Na závěr ještě skládaly puzzle dopravních prostředků. Domů každý odcházel se svým pracovním listem vybaveného jízdního kola a se spoustou nových poznatků o dopravní výchově.

               Vedoucí klubu