Zápis do MŠ

Podrobné informace o systému přijímacího řízení do MŠ pro rok 2022/2023 naleznate na portálu: https://zapisdoms.brno.cz/   Počet volných míst pro šk. rok 2022/2023 je 10. Den otevřených dveří: 11. 4. 2022 od 8.30 do 11.30 hodin. Přihlášky budou vydávány 12. 4. 2022 (7.45–8.45 hodin a 13–15 hodin) nebo je možné …

Info ŠD, změna

Vážení rodiče, zákonní zástupci, ve dnech 27. 8. (čt), 28. 8. (pá) a 31. 8. (po) v čase od 12h do 16h Vám vychovatelky školní družiny předají v budově ŠD Domečku čipy potřebné k vyzvedávání Vašeho dítěte ze družiny. Čipy i předávací protokol obdržíte po zaplacení poplatku (100 Kč / …

Informace k přihlášení žáků do školní družiny pro školní rok 2020/2021

Vážení zákonní zástupci, Přihláška k zájmovému vzdělávání pro školní rok 2020/2021 je ke stažení na  web. stránkách školy zde nebo si ji ve dnech od 8. 6. 2020 do 10. 6. 2020 můžete vyzvednout u vchodu na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b. Od 1. září 2020 bude na naší …

Informace k vrácení platby za školní družinu

Vážení zákonní zástupci, za II. pololetí letošního školního roku se vybírá platba za školní družinu jen ve výši 300 Kč (za měsíc únor a březen). Z uhrazené částky 750 Kč budeme vracet přeplatek ve výši 450 Kč. Žákům prvních a druhých tříd převedeme přeplatek na školní rok 2020/21. Žákům třetích …

Znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče, zdravíme vás opět z mateřské školy. Dle vyjádření  vedení MČ Brno-střed to vypadá, že bude MŠ znovuotevřena od 25. května 2020. Potřebujeme tedy od vás vyjádření, zda bude vaše dítě do MŠ docházet, abychom mohli na základě Vašeho vyjádření objednat stravu a zabezpečit chod MŠ. Podmínky docházky do …

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy: vqnmbyb e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu …

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se …

Zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021

Počet volných míst pro šk. rok 2020/2021 je 17. Den otevřených dveří: zrušen Přihlášky budou vydávány (pouze pro rodiče, kteří si nemohou přihlášku vytisknout!) 15. 4. 2020 (10–15 hodin), 22. 4. 2020 (10–15 hodin) Přihlášky budou přijímány 4. 5. 2020 (8–9.45 hodin, 13–15 hodin) a 5. 5. 2020 (10–15.30 hodin). …

Materiály a inspirace pro práci s dětmi MŠ v domácím prostředí

Milí rodiče, vzhledem k situaci ve školství v souvislosti s koronavirem, která bude bohužel asi trvat delší dobu, bychom vám rády poskytly materiály a inspiraci pro práci s dětmi v domácím prostředí, které budeme každé pondělí aktualizovat. Materiály pro jednotlivé týdny jsou dostupné na odkazu uvedeném v týdenních plánech MŠ …