Provoz školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci, v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) o provozu škol do konce školního roku 2019/2020 Vás informujeme o následujících skutečnostech: Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy v případě žáka 1. stupně do 18. 5. 2020. Vzhledem k náročnosti organizace Vás žádáme, …

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se …

Škola je od úterý 17. 3. 2020 uzavřena,
úřední hodiny jsou každou středu od 9.00 do 12.00 h

Nový formulář – Žádost o ošetřovné I Rodiče dětí do 13 let budou mít nárok na OČR po celu dobu krizových opatření a uzavření škol. [pdf-embedder url=“http://web.zskridlovicka.cz/wp-content/uploads/2020/03/S28BW-820040610100.pdf“ title=“Nový formulář Žádost o ošetřovné“]  

Materiály a inspirace pro práci s dětmi MŠ v domácím prostředí

Milí rodiče, vzhledem k situaci ve školství v souvislosti s koronavirem, která bude bohužel asi trvat delší dobu, bychom vám rády poskytly materiály a inspiraci pro práci s dětmi v domácím prostředí, které budeme každé pondělí aktualizovat. Materiály pro jednotlivé týdny jsou dostupné na odkazu uvedeném v týdenních plánech MŠ …

Zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021

Počet volných míst pro šk. rok 2020/2021 je 17. Den otevřených dveří: zrušen Přihlášky budou vydávány (pouze pro rodiče, kteří si nemohou přihlášku vytisknout!) 15. 4. 2020 (10–15 hodin), 22. 4. 2020 (10–15 hodin) Přihlášky budou přijímány 4. 5. 2020 (8–9.45 hodin, 13–15 hodin) a 5. 5. 2020 (10–15.30 hodin). …

Informace o jednotné přijímací zkoušce pro 5., 7. a 9. ročník

Na základě ustanovení Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky, proběhne …

Absolventské projekty 2020 – nové pokyny

Nové pokyny k absolventským projektům: Žák vypracuje písemnou část absolventského projektu a svou práci zašle ve formátu PDF konzultantovi do 15. 5. 2020. Hodnocení absolventského projektu bude významnou součástí klasifikace z českého jazyka. Prezentace absolventských projektů v tomto školním roce neproběhnou. Absolventské projekty patří již šestnáct let ke konci školní …

Mimořádné opatření – uzavření mateřské školy

S účinností od 17. 3. 2020 je z rozhodnutí Rady města Brna mateřská škola do odvolání uzavřena. Formulář na ošetřovné si můžete vyzvednout v kanceláři školy každou středu od 9 do 12 hodin nebo stáhnout formulář – ošetřovné MŠ. Rodiče dětí do 13 let budou mít nárok na OČR po …

Mimořádné opatření – uzavření školy

Na základě rozhodnutí bezpečnostní rady státu se s účinností od středy 11. 3. 2020 uzavírá škola. Toto rozhodnutí se vztahuje i na provoz školní družiny a zájmové aktivity (kroužky). Provoz přerušuje také školní jídelna, všichni strávníci mají oběd od 11. 3. 2020 do odvolání odhlášen. Další informace sledujte na webových …