Zlatý list

Dne 2. května jsme se s paní učitelkou Muzikářovou zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list, která se konala v Letovicích. Naše škola se této soutěže zúčastnila poprvé. Plnili jsme různé úkoly (např. na téma: živá a neživá příroda, ekologie, astronomie, minerály a horniny). Soutěž nás moc bavila☺☺. Vysoutěžili jsme si druhé …