GIS DAY 2019

GIS DAY 2019

Ve středu 13. listopadu jsme navštívili se třídou IX. C Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity na Kotlářské ulici. Studenti této fakulty nachystali program pro studenty gymnázií i základních škol. Připravili  pro ně několik stanovišť ve stylu šifrovací hry, kde si naši žáci mohli vyzkoušet aplikovat poznatky ze zeměpisu a kartografie. Mezinárodní den GIS (neboli GIS Day, www.gisday.com) je zaměřen na propagaci a vzdělávaní v oblasti geoinformačních technologií a příbuzných oborů.