Edwin Arasa Ounya

Edwin Arasa Ounya

V těchto dnech jsme obdrželi předposlední zprávu o školních výsledcích našeho adoptivního spolužáka, také nám poslal dopis s aktuální fotografií. Edwin studuje poslední rok střední školu MUTITU S.D.A SECONDARY SCHOOL. Závěrečnou zprávu o studiu obdržíme na jaře tzv. „Result Slip“, neboli výsledky celostátních zkoušek.

Na konci keňského školního roku (prosinec a listopad) končící středoškoláci skládají „Celostátní srovnávací zkoušky středního vzdělání“ (Kenyan Certificate od Secondary Education). Obdobně jako u závěrečných zkoušek na základní škole i v tomto případě se jedná o stejné testy a zkoušky pro všechny školy i studenty v celé Keni, jejichž výsledky jsou následně zpracovány a vyhodnoceny státem. Tento proces je však velice zdlouhavý, takže vyhodnocení děti obdrží nejdříve na konci února následujícího roku.

Na Edwinovo školné naše škola přispěla částkou 93 600 CZK (většinu peněz jsem získali z výtěžku našeho jarmarku a ze sběrů papíru a pomerančové kůry). Z naší poslední platby (14 400 CZK, které jsme zaslali v únoru) zbude ještě na úhradu školného na 1. školní období roku 2013. S naším souhlasem  Edwin použije tyto peníze na absolvování nějakého praktického kurzu, zatímco bude čekat na výsledky závěrečných zkoušek. Střední školství je v Keni pouze všeobecné. Podle výsledků závěrečných testů a sociální situace rodiny může pokračovat ve studiu. Většinou jsou děti přijaty na „college“ – školy, podobné našim VOŠ nebo „nástavbám“ středoškolského vzdělání. Na univerzitách mohou studovat jen ti s opravdu nejlepšími výsledky. Některé děti dávají přednost kratším (několik měsíců trvajícím) praktickým kurzům (dítě se může například zdokonalit v práci na počítači, vyučit se kadeřnicí, odborníkem na pohostinství, řidičem atp.).

Originály zprávy najdete na nástěnce ve druhém patře vedle učebny zeměpisu.

Pavlína Trnková a Žákovská rada